پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی و ارتباطی پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی و ارتباطی

دسته : -پژوهش ها

فرمت فایل : word

حجم فایل : 297 KB

تعداد صفحات : 161

بازدیدها : 453

برچسبها : تلفن همراه و فرهنگ اثرات موبایل

مبلغ : 15000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی و ارتباطی

دانلود پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی- ارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

تعاریف واژگان

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری تحقیق

مقدمه

درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق

درآمدی بر نظریات، تئوری ها و اندیشه ها

تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات

نظریه های رسانه شناسی: اینیس و مک لوهان

نظریات مکتب شیکاگو: لاسول، لازارسفلد (مرتون ) و لوین

ارتباطات جمعی و فرهنگ

به سوی تعریف فرهنگ

مشخصات فرهنگ

تکنولوژی ارتباطات و فرهنگ

دیدگاه مک لوهان در مورد تحول فرهنگی

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران

تلفن همراه و فاصله میان زمان مکان

مصرف تظاهری تلفن همراه

متنی کردن، زبان و کد اجتماعی

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران

تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد

تلفن همراه، سبک زندگی و آینده

موبایل، هویت فردی و فردگرایی

تلفن همراه، دسترسی فوری و فرهنگ فوری

موبایل به عنوان تکنولوژی فردی و خصوصی

موبایل، تکنولوژی شخصی و اطلاعات شخصی

تفسیر نسبی از ابعاد شخصی موبایل

موبایل، فردیت، دوستان و خانواده

موبایل، ابعاد فردی و عمومی: ضرورت ها و محدودیت های اجتماعی

فصل سوم: روش

روش تحقیق

ابزار گردآوری داده ها

پایایی ابزار

شیوه اجرای پرسشنامه

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی

یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق

یافته های مبتنی بر فرضیات تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

نتایج تحقیق

بحث

پیشنهادات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

منابع و مآخذ

------------------------

بررسی تاثیر موبایل بر فرهنگ و ارتباطات

منظور از تحقیق حاضر بررسی و کنکاش پیرامون لیستهای فنی و سخت افزاری تلفن همراه نیست بلکه این تحقیق تأثیرگذاری و دگرگونی که این تکنولوژی جدیدبا قابلیتها و تواناییهای زیادی که دارد و چگونه بر فرهنگ ارتباطی جامعه سنتی و رفتار اخلاق کاربران اثر می گذارد مورد مطالعه قرار می دهد و تواناییها و قابلیتهای بسیاری که نظیر SMS,VMS,IMS,QPRS و Emale و سایر فن آوریها که در آینده پدید خواهد آمد و بر ار تباطات اثر خواهد گذاشت را ارزیابی می کند. اگر به اثرات و تغییرات رفتاری و ارتباطی که تلفن همراه در جامعه ما به وجود آورده است دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد.در این چند سال اخیر تغییرات فراوانی در زندگی کاربران به وجود آمده است که به چهار دیدگاه می توان طبقه بندی کرد.

1- تأثیرگذاری تلفن همراه بر نقش فرد در اجتماع 2- تعامل فرد با اجتماع 3- سطح کنش فردی در زندگی خصوصی 4- سطح کنش اجتماعی افراد در محیط های عمومی. در هر مرور ملاحظه می گردد که چگونه رقابتهای صنعتی در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات موجب بروز خلاقیتهایی می شود که به نوبه خود یکی از این چهار نوع تأثیرگذاری تلفن همراه را پدید می آورند، باعث تغییرات ژرفی در فرهنگ ارتباطی و اطلاعاتی در زندگی بشر می شوند. با توجه به ویژگیهای خاص این وسیله ارتباطی نوین تحقیق حاضر سعی دارد به معرفی این پدیده جدید پرداخته بازتابهای منفی و مثبتی که در ارتباط با چهار ویژگی خاص این وسیله ارتباطی مورد نظر دارد بررسی نماید.

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

تلفنهای همراه تاکنون از تحلیلهای جامعه شناختی بدور مانده اند. آنها توجه جامعه شناسان و علوم رسانه ای را جلب نکرده اند و بررسی تأثیر آنها در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین ما هیچ نظریه منسجمی در خصوص کارکردهای ویژه و عواقب ارتباطات از طریق تلفن همراه در دست نداریم. فقدان رغبت برای تحقیق علمی در این خصوص، که کمتر از تلاش برای انجام تحقیق درباره شبکه جهانی اینترنت می باشد، در سالهای اخیر با تأسیس یک سایت اینترنتی در خصوص تحقیقات جامعه شناختی بر روی تلفن همراه، مورد توجه قرار گرفته است.

همانگونه که گیزر به درستی خاطرنشان کرده است، نظریه پردازان اخیر مدرن نظیر مانوئل کاستلز و آنتونی گیدنز در رویکرد نظری خود فقط به اینترنت و ترکیب رایانه های شخصی و ارتباطات تلفنی توجه کرده اند. علیرغم اینکه توجه ایشان به این ابداع بی نظیر بجا می باشد، اما باید گفت که ایشان تقریبا به کلی از امکانات ارتباطی که تلفنهای همراه به وجود آورده اند، غفلت کرده اند. ...

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید