تحقیق کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز

تحقیق کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز
رشته تحصیلی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 16

حجم فایل (به کیلوبایت) : 31

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

پروژه كنش‌های متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌های هرز

فهرست مطالب

كنش‌هاي متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌هاي هرز :    1
آب در خاك    1
دما درخاك و در سايبان    1
پناهگاه    2
مواد مغذي در گياهان    2
نقش علفهاي هرز در تنوع زيستگاه :    2
نقش علفهاي هرز در برنامه‌هاي بهداشتي    8
نقش علفهاي هرز در چرخش‌ها    11
نقش علفهاي هرز در كنترل بيولوژيكي    12
تاثير مديريت آب و كود    13


...

مرور تغيير علف هرز محيط پرورش ميكروب : گياهان محيطي را كه در آن زندگي ميكنند تغيير ميدهند. آنها كسرهاي مشخصي از تابش خورشيدي را جذب ميكنند و به كار ميگيرند آنها آب را جذب ميكنند و آن را درمحيط بيرون ميدهند و آنها مغذي‌ها را جذب ميكنند و دوباره دراكوسيستم دوباره پخش ميشوند و آنها به طور فيزيكي حركت هوا را تغيير ميدهند. آنها نتايج عميق اين تغييران زيستگاه ميكروبي در ديگر موجودات زنده هستند كهدر اكو سيستم وجود دارند .اين ممكن است به ميزاني باشد كه موجودات زنده ديگر نتوانند بدون نفوذ اعمال شده به وسيله وجود گياهان بقا كنند.

...

نقش علفهای هرز در چرخش‌ها

چرخش‌ها براي كليه انواع برنامه‌هاي مديريت آفت ازجمله كنترل علفهاي هرز و حشرات و بيماريها و كرمها نخي كاربرددارند. درسالهاي اخير به دلايل مديريت آفت روندي دور از چرخش‌ها وجود داشته است. اين امر به حشره كش‌ها دلگرمي ميدهد . چرخش براي كنترل آفت به اين منظور كه مسئله آفتي خاص ميتواند كنترل شود ممكن است به رشد يك محصول كمتر سوددار نياز داشته باشد .