تحقیق کود فسفاته

تحقیق کود فسفاته
رشته تحصیلی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 413

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

مقاله اهميت كشاورزي پايدار

فهرست مطالب

مفاهيم و اهميت كشاورزي پايدار    1
تثبيت بيولوژيكي ازت، راهبردي در كشاورزي پايدار    6
مفاهيمي از كشاورزي پايدار    7
استفاده از كمپوست مواد آلي در كشاورزي پايدار    8
كودهايي حيواني    12
تناوب لگومينوزها با محصولات زراعي    15
كود سبز    15
نتيجه‌گيري    17
منابع    19

...

در سال‌هاي اخير، كشاورزي پايدار از جمله موضوعاتي است كه در علوم كشاورزي مطرح شده است و با گذشت زمان توجه دانشمندان علوم كشاورزي بيش از پيش به آن معطوف مي‌شود و مي‌رود كه در سال‌هاي آتي از مهمترين مباحث علوم كشاورزي دنيا شود. در ارتباط با كاهش سريع و جدي منابع ضروري كشاورزي از طريق فرسايش، شور شدن زمين‌ها، بيابان‌زايي، انقراض گونه‌ها و آلودگي‌هاي محيطي از نگراني‌هاي عمده موجود در گزارش‌هاي جهاني است. با‌ آغاز كشاورزي صنعتي، فشار بر اكوسيستم شروع شد. در سال‌هاي قبل در صورت تخريب زمين، انسان به منظور رفع مايحتاج خويش مي‌توانست به مناطق ديگر نقل مكان نمايد، اما امروزه با افزايش جمعيت، اين امر امكان‌پذير نيست.

...

اثرات كاربرد كمپوست با توجه به نوع خاك و گونه‌هاي گياهي مي‌تواند بسيار متفاوت و متغير باشد. به عنوان نمونه، كاربرد كمپوست زباله‌هاي شهري بر روي خاك‌هاي تحت كشت گوجه‌فرنگي يا منجر به افزايش رشد شد و يا اين كه هيچ تاثيري بر رشد نداشت.
از خصوصيات مهم كمپوست كه بر رشد گياه موثر است، درجه رسيدگي آن مي‌باشد، چرا كه اگر فرآيند كمپوست شدن به طور كامل صورت گيرد، بسياري از عوامل بيماري‌زاي موجود در توده مواد آلي از بين خواهد رفت. همچنين ميزان مواد سمي موجود در آن كه مي‌تواند به گياه صدمه بزند، كمتر خواهد بود.