تحقیق کمبود عناصر غذائی در پسته

تحقیق کمبود عناصر غذائی در پسته
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 23

حجم فایل (به کیلوبایت) : 49286

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

کمبود عناصر غذائی در پسته

عناصر غذائی کم مصرف

استفاده از کود های ریز مغزی از طریق خاک منافع چندانی ندارد . برای رفع این مشکل در دراز مدت و جلوگیری از رسوب عناصر کم مصرف, باید ابتدا وضعیت خاک بهبود یافته و EC  و خصوصاً Ph خاک متعادل گردد . در کوتاه مدت استفاده از کودهای میکرو از طریق محلول پاشی صورت می گیرد که خیلی مفید واقع شده است.
...

نتایج و فرمول های کودی در مورد N.P.K

در خاک هایی که از نظر مواد آلی وپتاسیم غنی باشند , ازت وفسفر تآثیر معنی داری در افزایش محصول داشته و بهترین فرمول کودی300گرم ازهر یک از مواد ازت(N), فسفر(P2O5) می باشد.
اگرخاک باغ موردنظرموادآلی کم داشته باشددراین صورت نیزاثر ازت وفسفردرازدیادعملکرد معنی داربوده وازهریک ازمواد ازت, فسفربه صورت خالص برای هردرخت 600گرم توصیه می شود.
...