تحقیق آبهای سطحی و زیرزمینی بوشهر و کنترل آنها

تحقیق آبهای سطحی و زیرزمینی بوشهر و کنترل آنها تحقیق آبهای سطحی و زیرزمینی بوشهر و کنترل آنها

دسته : جغرافیا

فرمت فایل : word

حجم فایل : 29 KB

تعداد صفحات : 72

بازدیدها : 215

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 13000 تومان

خرید این فایل

تحقیق آبهای سطحی و زیرزمینی بوشهر و کنترل آنها

آبهای سطحی و زیرزمینی بوشهر و کنترل آنها

فهرست:

مشخصات جغرافیایی
1-2-آبهای سطحی
1-3-رودهای دائمی
رودخانه دشت پلنگ
رود باغان
1-3-2-رودخانه شاپور:
1-3-3-رودخانه دالکی:
1-3-4-رودخانه اهرم:
1-3-5-رودخانه شور:
1-4-رودخانه های فصلی
1-4-2-رودخانه درک گپ
5-1-وضعیت عمومی سفره های آب زیر زمینی
5-1-1-نوع
5-1-2-حدود
5-1-3-عمق برخورد به آب و ضخامت لایه آبدار
5-1-4-سنگ کف
5-2-وضعیت عمومی منابع آب از نظر کیفی و اثر سازندهای مختلف برآن
5-2-1-اثر گنبدهای نمکی بر جریانهای عبوری
5-2-2-اثر سازنده های آذرین و دگرگونی
5-2-3-اثر سازندهای آهکی
5-2-4-اثر رسوبات مارنی دوره میوسن
5-2-6-اثر سازندهای آبرفتی
5-3- منشأ شوری آبهای زیر زمینی آبرفتی و آهکی
5-4-منابع آهکی پراکنده در سطوح منطقه و گسترش آنها
5-4-1-آهک آسمازی
5-4-2-آهک بنگستان(کرتاسه)
5-5-توسعه بهره برداری از منابع اب زیر زمینی دستهای منطقه
1-5-5توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی دشت فراشبند
5-5-2-توسعه بهره برداری از منایع آب زیر زمینی دشت نوجین
5-5-3-توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی دشت جره
5-5-4-توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی دشت کمارج
5-5-5-توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی دشت خشت
5-5-6-توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی دشت برازجان
6-1-روش کار
کنترل شوری رودهای شکستاین و برنگ
6-2-1-اجزاء طرح
6-2-2--اثر اجرای طرح
6-2-3-تغییرات در ترکیب کشت و افزایش درآمد خالص
6-3-کنترل شوری رود شکستیان از طریق حوضچه های تبخیری
6-2-1-اجزاء طرح
6-3-2-اثرات اجراء طرح
6-3-3-تغییرات غلظت در ترکیب کشت و افزایش درآمد خالص
6-4-کنترل شوری زهکش تل خرکی
منابع و مأخذ:
-------------
1-2-آبهای سطحی
بر اساس نقشه خطوط همباران که طی مطالعات هواشناسی استان بوشهر تهیه شده است کل ریزشهای جوّی استان بطور متوسط حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال برآورد می گردد. حال بفرض اینکه 20 درصد از میزان مذکور به جریان سطحی تبدیل گردد، میتوان گفت که کل جریانهای سطحی سالانه استان بطور متوسط حدود 2/1 میلیارد متر مکعب خواهد بود. علاوه بر ان، تعدادی رود مهم و پرآب نیز از خارج محدوه جغرافیایی استان وارد استان بوشهر می گردد که مهمترین آنها عبارتند از رودخانه مند، شاهپور و دالکی.
...
6-1-روش کار
کنترل منابع آب شوری رودخانه شاپور از طریق انتقال قسمتی آب از رودهای شکستیان و برنگ به پایاب رودخانه و یا انتقال قسمتی از آب رود شکستیان به حوضچه های تبخیری و نیز از طریق انتقال مقداری از آب زهکش تل خرکی به پائین دست سد انحرافی سعد آباد امکان پذیر می باشد.
در اثر کنترل منابع شوری و کاهش نمک ورودی به آب رودخانه شاپور، کیفیت آب این رود بهبود بافته و در نتیجه امکان دارد که کشت محصولاتی که در شرایط فعلی کاشت آنها جایز نمی باشد توصیه گردد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید