مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی

مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی
رشته تحصیلی : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 44

حجم فایل (به کیلوبایت) : 46

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5500 تومان

خرید و دانلود

مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی

فهرست:
حکم تکلیفی:
حکم وضعی:
حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)
طرح بحث
1.تعریف حکم شرعی
جمع بندی و بررسی
2.تضاد میان احکام
جمع بندی و بررسی
3.مراتب احکام
جمع بندی و بررسی
4.جمع میان حکم ظاهری وحکم واقعی
جمع بندی و بررسی
5.عدم خلو واقعه از حکم
جمع بندی و بررسی
6.عدم انحلال احکام قانونی
جمع بندی و بررسی
منابع
------
 چکیده :حکم شناسی مجموعه ای از مباحث اصولی در زمینه تعریف حکم شرعی ،مبادی،اقسام و مراتب آن و نیز ارتباط حکم ،موضوع و منطق و ارتباط منطقی میان اقسام احکام شرعی وبرخی قواعد زیر بنایی مثل قاعده اشتراک و قاعده عدم خلو واقعه از حکم است .
امام خمینی در این مباحث دیدگاه خاصی دارند که زمینه ساز نظریه اصولی ایشان درباره عدم انحلال خطابات قانونی بوده است .هر چند خود این نظریه در زمره مباحث حکم شناسی محسوب می شود.
کلید واژه ها: حکم، خطاب، بحث تکوینی، بحث تشریعی، اعتبار
...