مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی

مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی
رشته تحصیلی : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 26

حجم فایل (به کیلوبایت) : 35

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

آداب معاشرت در اخلاق دینی

مقدمه
تعریف اخلاق
حقوق مسلمانى
مفهوم سلام
ادب و آداب سلام
دست دادن
شیوه مصافحه
دست دادن با زنان
خوشرویى
خوشگویى
خوشخویى
منابع
----------
مقدمه
بـر خـلاف فـرهـنـگ غـربـى ، روح و مـحتواى فرهنگ دینى ما بر پایه ارتباط، صمیمیت ، تعاون ، همدردى و عاطفه استوار است . جلوه هاى این فرهنگ بالنده نیز در دستورالعملهاى اخلاقى اسلام دیده مى شود.
زنـدگـى مـکـتبى ، در سایه شناخت این رهنمودها و به کار بستن آنها در صحنه هاى مختلف زنـدگـى اسـت ، نـه بـا شـعـار و ادعـا. به هر میزان که معیشت و معاشرت ما با این گونه هـدایـتـهـاى دیـنى در مقوله رفتار، هماهنگ باشد، به همان اندازه زندگیهایمان مکتبى است . مسلمان باید به گونه اى در چهارچوب اصول و سنن فرهنگ دینى خودش زندگى کند که بـا شـهـامت و افتخار، بتواند امضاى دین را پاى همه رفتارش بگذارد و زندگیش برچسب اسلام داشته باشد و الگوى اسلامى را بر زندگى خویش در خانه و جامعه ، سایه افکن سازد.
...
شیوه مصافحه
دسـت دادن نـیز، همچون سلام ، ادب و آدابى دارد. یکى از آنها پیوستگى و تکرار است . در یک سفره و همراهى و دیدار، حتى چندبار دست دادن نیز مطلوب است .
ابـوعـبـیـده نـقـل مـى کـنـد: هـمـراه امـام بـاقـر (عـلیـه السـلام ) بـودم . اول مـن سوار مى شدم ، سپس آن حضرت . چون بر مرکب خوش استوار مى شدیم ، سلام مى داد و احوالپرسى مى کرد، چنان که گویى قبلا همدیگر را ندیده ایم . آنگاه مصافحه مى کـرد، هـرگـاه هـم از مرکب فرود مى آمدیم و روى زمین قرار مى گرفتیم ، باز هم به همان صورت ، سلام مى کرد و دست مى داد و احوالپرسى مى کرد و مى فرمود: با دست دادن دو مؤ من ، گناهانشان همچون برگ درخت فرو مى ریزد و نظر لطف الهى با آنان است ، تا از هم جدا شوند
...