مقاله یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقاله یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 42

حجم فایل (به کیلوبایت) : 25

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6500 تومان

خرید و دانلود

یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

فهرست:
چکیده
مفاهیم کلیدی
مقدمه
بیان مسئله :
نقش معلمان در ICT
غنی سازی یادگیری
نقش ICT
آموزش برای فردا
برگه ی مرور و بازبینی فعالیت
مدلهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
پیوستار رویکردها
رویکرد ( نگرش ) ظهور کننده
شکل 1-2: مدل نشان دهنده ی پیوستار رویکردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
رویکرد کاربردی
رویکرد ترکیبی( ادغامی)
رویکرد تحولی
مراحل یاددهی و یادگیری
کشف و بررسی ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
یادگیری نحوه کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
درک چگونگی و زمان کاربرد ابزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات
تخصص یابی در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
شکل 2-2: مدل مراحل یاددهی و یادگیری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات
خلاصه و جمع بندی- ارزشیابی پایانی
فهرست منابع:
-------------

چکیده:

امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن و حساب کردن و استدلال کردن فراتر رفته و آموزش مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قلب و هسته مرکزی بسیاری از نظامهای آموزش و پرورش جهان را تشکیل داده است.
ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور علاوه بر ملاحظات فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی ، تکنولوژیکی و ارزشی ، مستلزم بستر سازی و آماده سازی دقیق ، عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگری است. از آنجایی که نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات درنظام آموزشی کشور ،گذر از مراحل انتقال ایده، ایجاد ، جذب و بومی سازی ، اشاعه و مستند سازی را طلب می کند، دسترسی به منابع و ذخایر دانش و تجربیات جهانی به تسهیل این گذر کمک می کند.
...