مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل

مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 52

حجم فایل (به کیلوبایت) : 27

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7800 تومان

خرید و دانلود

اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل

اهم مطالب:

مقدمه
بخش اول:
رسانه های خبری و خبرهای رسانه ای
بخش دوم:
طرح مسئله
بخش سوم:
تئوریهای تبارشناسی و وابستگی
بخش چهارم:
تئوریهای تبیین نابرابر و سلطه ارتباطی، فرهنگی
منابع
------------
مقدمه:

نقش رسانه های ارتباط جمعی در روابط بین الملل

رسانه های ارتباط جمعی میلیونها انسان متعلق به فرهنگهای متنوع را به یکدیگر پیوند می دهند و از این طریق انبوه مردم دنیای وسیع و پرتنوع امروز به کمک کامپیوترها و ماهواره ها مانند یک روستای کوچک از مسائل و مشکلات هم باخبر می شوند. جمله‌ مشهور مک لوهان که «رسانه تداوم جسم و تواناییهای ماست» بیانگر این مطلب است. رسانه های جمعی امروز توانسته اند نظام عصبی ما را به نحوی گسترش دهند که جهان ما به مثابه یک دهکده‌جهانی فرض می شود.
...
صاحبنظران ارتباطات و منتقدان نظام نابرابر ارتباطی و جریان متوازان اطلاعات و اخبار به تأثیر از تئوریهای پیش گرفته، نابرابری و عدم تعادل و توازن ارتباطی و جریانهای خبری و اطلاعاتی را بر همین سیاق مورد سنجش قرار داده و مکانیزمهای جهانی سرمایه داری ذکر نموده انا . به تاثیر از نظریه امپریالیسم در اینجا روابط نظام جهانی را که مبتنی بر نوعی گسترش مرزها و نفوذ در مناطق دیگر است،‌تحت عنوان امپریالیسم دانسته و از این اصطلاح استفاده خواهیم کرد.
...