مقاله یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی

مقاله یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 33

حجم فایل (به کیلوبایت) : 27

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی

فهرست مطالب:
مقدمه
یادگیری الکترونیکی:
ویژگی های یادگیری الکترونیکی:
مزایا و محدودیتهای یادگیری الکترونیکی
مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی:
انواع یادگیری الکترونیکی:
الف) یادگیری الکترونیکی به صورت On line
آموزش On line به چند شکل ارائه می گردد:
الف – آموزش در سطح مدارس مجازی:
آموزش در سطح دانشگاه های مجازی:
ب): یادگیری الکترونیکی بصورت (OffLine)
دانشگاه مجازی:
ویژگی های دانشگاه مجازی
انواع دانشگاه های مجازی:
نقد کلی بر دانشگاه مجازی
دیدگاه دریفوس
تأملی بر نتایج سخن دریفوس
نتیجه گیری:
نقد مقاله:
سخن پایانی
منابع و مآخذ
------------------
یادگیری الکترونیکی به مجموع فعالیتهای آموزش اطلاق می گردد که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه‌ای، شبکه ای و مجازی و ... صورت می گیرد. به عبارتی کلیه برنامه هایی را که از طریق شبکه های رایانه به ویژه اینترنت، منجر به یادگیری می شود یادگیری الکترونیکی می نامند. اصطلاح یادگیری الکترونیکی، شامل مجموع وسیعی از کاربردها و عملکردها، از جمله آموزش مبتنی بر «وب»، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، کلاس های مجازی و همکاری های الکترونیکی است.
...