تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان

تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 48

حجم فایل (به کیلوبایت) : 38

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6500 تومان

خرید و دانلود

نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان

نظریه قرار اجتماعی

نظریۀ قرار اجتماعی  که زمانی بر اندیشۀ سیاسی اروپا مسلط بود، در نظریۀ جدید سیاسی نقش مهمی بازی کرده است. بنیاد این نظریه بر این فرضیه نهاده شده است که پیش از تکوین دولت، انسان در «وضع طبیعی» (state of nature )زندگی می کرد. « وضع طبیعی» را عده ای حالتی پیش از اجتماع شدن و برخی دیگر پیش از سیاسی شدن می دانند ولی هر چه بوده باشد، وضعی پیش از پیدایش نهاد حکومت است. وضع طبیعی جامعه ای سازمان یافته نبود و در آن هیچ قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقرارتی را وضع کند و به اجرا گذارد. تنها به اصطلاح « قانون طبیعی» تنظیم کنندۀ طرز رفتار و عمل بشر بود. هر انسان زندگی خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری اطاعت و پیروی می کرد که می اندیشید برای پیروی کردن مناسب است.
...
این نظریه را از سه جنبۀ متفاوت ، یعنی تاریخی، حقوقی و فلسفی مورد انتقاد قرار داده اند.
دیدگاه تاریخی. برخی از استدلالهای تاریخی برای رد نظریۀ قرار اجتماعی بدین قرار است.
1.    گفته شده است که نظریۀ قراراجتماعی، از لحاظ تاریخی  قابل دفاع نیست . در تاریخ بشر هیچ نشانی از مرحله ای که در آن گروهی یا مردمی بدون سازمان اجتماعی زندگی کرده باشند وجود ندارد . مردم نشاسان داده اند که مردمان بدوی نیز در نوعی نظام دارای مقرارت زندگی می کردند و با شیوه های مرسوم رفتار اجتماعی هماهنگی داشتند . جای تردید است که آیا انسان مورد نظر جانبداران نظریۀ قرار اجتماعی آیا اصلاً در روی کرۀ زمین زندگی می کرده است؟
...