مقاله نقش مراکز پیش دبستانی در رشـد کودکان

مقاله نقش مراکز پیش دبستانی در رشـد کودکان
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 33

حجم فایل (به کیلوبایت) : 28

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

نقـش مراکز پـیـش دبسـتانی در رشـد هـمه جانبه کودکان

بخشهایی از متن

اهـداف مربوط به رشد عـاطفی اجـتـماعی

سالهای  بین  سـه تا  شـش سالگی مرحله شـکـل گـیـری  شـخـصیت اسـت که با حساسیت زیاد کودک نسبت به پیرامون خود مشخص می شود .
این سالها، دقـیقا زمان آموزش پـیش از دبـستان اسـت که نفـوذ آن می تواند دائمی باشد وبا نفـوذ و تأثیر خانواده مطابقـت یا مقـابله کند.
خاطر نـشان شده است که عـملکرد اساس آموزش پـیـش از دبـستان آشنا کردن کودکان با زندگی اجتماعی است. کودکان در این دوره می آموزند که چگونه به صورت جمعی با کودکانی که تـقـریباً آنها هـستند وبا بزرگ سالانی که والـدین آنها نـیـسـتـنـد و وظـایـف شـخـصی را انـجـام می دهـنـد، زنـدگـی کــنـنـــد.
...

اهـداف مـربـوط بـه نـیـازهـای دیـنـی و اخـلاقـی

اخلا ق، از نظر پیاژه مانند هـوش در قالب مراحلی نظام دارد و پی در پی رشد می کـنـد که وابسته به رشد شـناختی کـودک است. هـر مرحله جدید در رشد شناختی، سطح بالاتری از آگاهی اخلاقی را به دنبال خواهـد داشت.
 لورنس کـلبرگ( Kohlberg ) نـیـز مانند پـیاژه معـتـقـد اسـت که توانایی های ذهـنی و شناختی افراد، مراحل رشتد اخلاقی آنان را تـعـیـیـن می کـنـد و رشـــــد اخلاقی
افـراد، حاصل تأثـیـر مـتـقـابـل رشـد شـناخـتـی آنها و مـحـیـط اجـتـمـاعـی اسـت.
...