تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران

تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 62

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

تأثیر دو شیوه پیاده‌روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله
چکیده:
در این پژوهش تأثیر دو شیوه پیاده‌روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد.
19 پسر غیرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعالیت تداومی و 9 نفر در گروه تناوبی)، به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان شرکت داشتند. اندازه‌گیری برخی از مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک آن‌ها مانند: سن، قد، وزن، محیط ران، درصد ضربان قلب ذخیره و ظرفیت هوازی (با روش 170 PWC روی دوچرخه کارسنج) در دو گروه همسان بود.
...
ویژگی‌های آنتروپومتری و ظرفیت عملی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان نداد، یعنی، هر دو گروه از جنبه سطوح کارایی قلبی عروقی، تحمل فشار کار معین و ترکیب بدن با هم همسان هستند.
بررسی پوتیگر  نشان می‌دهد که میزان غلظت آنزیم CPK پس از فعالیت با نوع فعالیت بدنی و نوبت تکرارهای انقباضات برون‌گرا متفاوت است و بیش‌ترین میزان افزایش CPK را تا 24 ساعت پس از فعالیت بیان کردند (10). در تحقیق حاضر نیز افزایش CPK پس از 120 دقیقه راهپیمایی از ارتفاع 3000 متری در سرازیری در هر دو گروه با پیشینه مطالعات همخوانی دارد. اما، هنگامی که دو گروه با یکدیگر مقایسه می‌شوند (نمودار 9)، رفتار آنزیمی در دو نوع فعالیت پیاده‌روی از سراشیبی، تفاوتی ندارند.
...