تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان

تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 37

حجم فایل (به کیلوبایت) : 36

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

مقدمه
به طور کلی شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان در جهت بهبود وضع زندگی او دانست. در عصر حاضر به مدد فعالیت است که توسعه و توسعه نیافتگی بوجود می آید. از منابع و امکانات موجود استفاده می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید و در جهت پیشبرد اهداف و رفاه نسبی جامعه گام برداشته می شود.
لذا با توجه به مهم بودن شناخت روستاها در جهت برنامه ریزی و بعد از جامعه عشایری که پایه زندگی شهرنشینی را تشکیل می دهد بر آن شدم تا در مورد مونوگرافی یکی از روستاهای استان خراسان شمالی بنام قلعه بیگ تحقیقی کوچک انجام دهم.
...
آمارها نشان می دهد که 80% صنایع دستی در مناطق روستایی و 20 % آن در شهرها متمرکز شده است. صنایع دستی در برخی مناطق عشایری جایگاه خاصی از زندگی و معاش خانواده را دارد. این فعالیت اغلب توسط زنان و دختران در اوقات فراغت آنها صورت می گیرد. این شغل یا حرفه در زندگی روستایی و عشایری پرواز زراعت و دامداری در ده سوم قرار دارد.
در دایره المعارف بریتانیکا صنایع دستی را چنین تعریف کرده اند « صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته می شود که مهارت ذوق و بینش انسان در تولید آن نقش دارد.»
اصولاً در سالهای اخیر در بین ایلات کرمانج پیشینه ای بسیار کهن دارد و تمام آنها از تاریخی چند صدساله برخوردارند هر چند در سالهای اخیر با هجوم بی وقفه ماشین های خودکار و اتوماتیک رو به زوال و نابودی است ولی هنوز هم این روستا برای مصرف داخلی و صادرات در صنایع دستی شهرت دارد.
...