تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر

تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 37

حجم فایل (به کیلوبایت) : 97

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

خواسته ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه

چکیده  
 استفاده از رایانه در امر آموزش ، مى تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ایجاد کند. در ایجاد سیستم‏ هاى آموزش به کمک رایانه، روشهاى مختلفى متصور است. در اغلب سیستم‏هاى ایجاد شده، یک سیستم براى آموزش تنها یک زمینه خاص علمى ایجاد مى‏شود و تلاشى مشابه، براى ایجاد یک سیستم آموزشى در زمینه دیگر نیز انجام مى‏شود. در این مقاله خصوصیات یک بستر عمومى مورد بحث قرار مى‏گیرد که امکان پیاده‏سازى مجموعه‏هاى مختلف آموزشى را در زمینه‏هاى مختلف علمى فراهم مى‏کند. این بستر پویا طى یک پروژه تحقیقاتى به صورت یک مدل پیش نمونه سازى شده  ایجاد گردیده تا امکان مشاهده خصوصیات و رفتارهاى آن بوجود آید. پس از طرح مقدماتى ماهیت این بستر پویا، مزیتها، اهداف، خصوصیتها و ویژگیهاى این بستر مطرح شده و ابزارهائى که براى ایجاد چنین بسترى پیش بینى مى‏شود مورد بحث قرار مى‏گیرند. در انتها نیز محیط عمومى لازم براى ایجاد چنین بسترى مطرح مى‏شود.
...
نتیجه گیری
به نظر مى ‏رسد، توانائی هاى پیش بینى شده براى چنین سیستمى، در سطح یک سیستم خبره آموزش به کمک رایانه پویا، جوابگوى درصد زیادى از نیازهاى بالفعل سیستم‏هاى آموزشى باشد. هزینه بر چنین بسترى نسبت به ایجاد سیستم‏هاى ایستا بسیار مقرون به صرفه است. در حالى که تولید سیستم‏هاى ایستاى آموزش به کمک رایانه در سطحى که هر یک امکانات و توانائى‏هاى مطرح شده را دارا باشند یک امر غیر عملى است. مدل نمونه سازى شده این سیستم نشان مى‏دهد که ایجاد یک بستر پویا با توانائیها و دانش موجود امکان‏پذیر است. اطلاعات بیشتر در مورد این مدل در سایت پروژه قابل دستیابى است :
 منابع
مجیدی، اردوان، (1380)، نظام برتر، آینده آموزش و آموزش آینده، نشر ترمه.
مجیدى، اردوان، صدیقى مشکنانى، محسن، (1378)، ساختمان یک بستر نرم افزاری پویا، بررسی راهکاری در تولید سیستمهای آموزش مبتنی بر کامپیوتر، گزارش کامپیوتر، شماره 144.
...