تحقیق رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهشهای روانشناسی

تحقیق رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهشهای روانشناسی
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 33

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

مفهوم دانش عینی، خِرد، و روش شناسی
دانش عینی: اطلاعات و یافته های نظامدار برگرفته از مشاهده و مطالعه و تجربه ای که به منظور تعیین وضعیت و ماهیت یا اصول موضوع مورد مطالعه صورت گرفته است.
خـِرد و خردمندی را به معنای دانش تعمقی و کیفیت استفاده از تجربه و احساس و دانش و اندیشه برای قضاوت درباره درست و نادرست، نیک و بد، و تشخیص شایسته از ناشایست و حقیقت از ناحق می دانیم.
وقتی که خردمندی از کیفیتی متعالی برخوردار باشد و به بررسی عقلانی و انتقادی و شهودی باورهای اساسی و تحلیل مفاهیم بنیادی این باورها بپردازد آن را حکمت یا تفکر همراه با بصیرت قلبی یا خرد مینوی می­نامیم. نظریه روش شناسی پژوهشی ما “خردگرایی مینوی علم” است.
روش­شناسی به معنای تدوین و تنظیم شیوه­ها و اقدامات نظام­یافته و دارای انسجام منطقی در پژوهش علمی به منظور دستیابی به دانش است. اصطلاح روش­شناسی معادل با روش علمی در تحقیق و دربرگیرنده مبانی و اصول و چارچوبها و اقدامات معین در هر پژوهش است.
...
پدیدارشناسی phenomenology
روشهای پدیدارشناسی در پی کشف ساختارهای هشیاری در جریان تجارب انسانی است.
یک مطالعه پدیدارشناختی به توصیف معنای تجربه­های زنده افراد در مورد مفهوم یا پدیده معین می­پردازد.
از دیدگاه پدیدارشناختی، محققان پدیدارشناسی روان­شناختی در جستجوی ساختار نامتغیر (یا جوهر) و معنای اصلی زیرین تجربه هستند.
آنان بر هدفمند بودن هشیاری افراد، یعنی اینکه تجربه­ها هم دارای نمود بیرونی و هم آگاهی درونی، که مبتنی بر حافظه و تصور و معنا است، تأکید می­کنند.
این محققان تمام پیشداوریهای خود را کنار می­گذارند، تجارب خود را نادیده می­گیرند (که نوعی از بازگشت به علوم طبیعی است)، و در عوض به شهود، تخیل، و ساختارهای جهانی برای دستیابی به تصویری درست از تجربه، اتکاء می­کنند.
...