تحقیق جرم انگاری تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی و مداخلات کیفری

تحقیق جرم انگاری تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی و مداخلات کیفری
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 23

حجم فایل (به کیلوبایت) : 26

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

جرم انگاری در قلمرو فرهنگ جوانی

بخشی از متن:

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

...

به موازات تحولاتی که در حوزه ارزش ها و هنجارهای رفتاری یک جامعه رخ می دهد اصول و مبانی جرم انگاری نیز تغییر و تحول می یابند. مداخله کیفری به منظور تحمیل ارزش های فرهنگی و اخلاقی، لزوما بیانگر توافق نظر اعضای جامعه در مورد میزان شدت آن رفتار و ضرورت استفاده از ابزارهای کیفری نیست بلکه دلالت بر ایده ها و اندیشه های مختلف در سطح سیاست گذاری کیفری دارد. استفاده از ابزارهای کیفری به عنوان اهرمی برای کنترل و نظارت بر ارزش های اخلاقی و فرهنگی این نگرانی را به همراه دارد که برخی از طبقات و گروه های جامعه به ویژه جوانان به عنوان مشتریان دائمی نظام عدالت کیفری به طور مستمر در تماس با پلیس دستگاه قضایی و دیگر نهادهای عدالت کیفری قرار گیرند.
یکی از پرسش های مهم جرم انگاری در قلمرو فرهنگ جوانی این است که ارزش ها و باورهای فرهنگی کدام گروه از جوانان باید ملاک و معیار رفتار اجتماعی مناسب تلقی شود؟ ...
...