تحقیق هماتوكریت یا حجم فشرده گلبولی

تحقیق هماتوكریت یا حجم فشرده گلبولی
رشته تحصیلی : پزشکی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 54

حجم فایل (به کیلوبایت) : 44

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4200 تومان

خرید و دانلود

هماتوکریت یا حجم فشرده گلبولی  Hematocn’t or Paclced Cell Volume (PCV)

بخشهایی از متن:

مقدمه
خون بافتی است که از 2 قسمت سلول ها و مایع تشکیل شده است. سلول ها عبارتند از گلبول های قرمز داریتروسیت ها، گلبول های سفید (کلوسیت ها) و پلاکت ها مایع خون را پلاسما گویند که حدوداً از 90 درصد آب و 10 درصد مواد جامد محلول در آن تشکیل شده است. ...

...

محلول های رقیق کننده Diluting fluids
در شمارش سلول های خونی به وسیله هموسیترمتر یا دستگاه های اتوماتیک از محلول استفاده می شود که در عین رقیق کردن خون، ایزوتونیک بوده و بر مورفولوژی سلول ها تأثیر نامطلوب نداشته باشد و در حالی که سلول های مورد شمارش را حفظ می کند سایر سلول های خونی را لیز کند.
محلول هندریکس   (1952) Hendricks جهت شمارش گلبول قرمز ماهی:

....