تحقیق مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

تحقیق مدلسازی سیستم های بیولوژیکی
رشته تحصیلی : پزشکی

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 43

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1119

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

مقایسه سیستم تنفسی با سیستم گردش خون
از نظر مداری سیستم تنفسی پیچیدگی کمتری دارد و دارای انشعابات کمتری است
هوا بر خلاف خون قابل تراکم است که آنالیز را مشکل تر می کند
در سیستم تنفسی بر خلاف گردش خون شیر وجود ندارد ولی سیستم شدیدا غیر خطی است
عبور جریان هوا در ریه ها دوجهته (جزرومدی) است بر خلاف گردش خون که در یک جهت حرکت می کند
وظیفه سیستم تنفسی کنترل تنفسی کنترل یا ثابت نگه داشتن میزان اکسیژن و گاز کربنیک خون است که توسط سیستم عصبی و غدد درون ریز انجام می شود
...
تعداد و عمق تنفس توسط 4 عامل کنترل می شود:
1- فشار دی اکسید کربن در خون
2- غلظت یون های هیدروژن (PH) در خون
3- فشار اکسیژن در خون
4- سیگنالهای عصبی که از نواحی کنترل کننده در مغز صادر می شود
...