مقاله ترکیبات مسی آندوژن لنفوسیت محیطی در شکست dna با پلی فنول گیاهی مقاله ترکیبات مسی آندوژن لنفوسیت محیطی در شکست dna با پلی فنول گیاهی

دسته : زیست شناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 371 KB

تعداد صفحات : 16

بازدیدها : 306

برچسبها : پلی فنولهای گیاهی آزمون کامت کنش پرواکسیدانت ترکیبات مسی آندوژن

مبلغ : 15500 تومان

خرید این فایل

مقاله ترکیبات مسی آندوژن لنفوسیت محیطی در شکست dna با پلی فنول گیاهی

دانلود ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی در بسیج ترکیبات مسی آندوژن در لنفوسیتهای محیطی انسان جهت شکست اکسیداتیو DNA - مکانیزم خاصیت ضد سرطانی

چکیده پلی فنولهای گیاهی از ترکیبات مهم رژیم غذایی انسان هستند و تعدادی از آنها دارای خواص بازدارنده ی شیمیایی و درمانی در برابر سرطان می باشند. آنها نه تنها به طور طبیعی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی شناخته می شوند بلکه به عنوان پرواکسیدان هایی عمل می کنند که تجزیه DNA در حضور یون های فلزی گذار همچون مس تسریع می کنند. با استفاده از لنفوسیتهای محیطی انسان و آزمون کامت، قبلاً تائید کرده بودیم که رسوراترل - مس (II) در واقع قادر به تخریب DNA در سلولها است . در این مقاله ما نشان می دهیم که پلی فنولها به تنهایی ( در غیاب مس اضافی ) نیز قادر به شکست DNA در سلول هستند .

Plant polyphenols mobilize endogenous copper in human peripheral lymphocytes leading to oxidative DNA breakage: A putative mechanism for anticancer properties

پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند که منجربه شکست اکسیداتیو DNA می شود: یک مکانیزم احتمالی برای خاصیت ضد سرطانی

همراه با متن اصلی

عناوین مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روشها

جداسازی لنفوسیتها

سنجش بقاء لنفوسیتها

تیمار لنفوسیت

آزمون کامت

آمار

تعیین TBARS و H2O2

شکل 1. الکتروفورز ژل سلولی واحد لنفوسیت های محیطی انسانی که کامت یا ستاره دنباله دار (100X) را پس از تیمار با غلظت های مختلف رسوراترول نشان می دهند، (A) تیمار نشده، (B) رسوراترول (50 μM)، (C) رسوراترول (100 μM) و (D) رسوراترول ( 200 Μm).

نتایج

شکستگی DNA توسط رسوراترول در لنفوسیتها، همانگونه که با آزمون کامت اندازه گیری شد

تأثیر نئوکاپروئین , یک عامل جدا کننده ویژه مس (I) بر رسوراترول که شکست DNA در لنفوسیتها را القاء می کند

بررسی اثر جذب کننده های اکسیژن فعال بر رسوراترول ناشی از شکست DNA در لنفوسیتها

شکل 2. تأثیر افزایش غلظت رسوراترول بر شکست DNA در لنفوسیت ها. بقاء سلول ها پس از انکوباسیون بیشتر از 93% بود. مقادیر گزارش شده ±S.E.M از سه آزمایش مستقل بودند.

شکل 3. تأثیر افزایش غلظت نئوکاپروئین بر شکست DNA ناشی از رسوراترول در لنفوسیت های انسانی. مقادیر گزارش شده، S.E.M ± از سه آزمایش مستقل می باشند.

جدول تأثیر جذب کننده های گونه های اکسیژن فعال بر شکست DNA لنفوسیتی ناشی از رسوراترول

شکل 4. مقایسه ی پلی فنول های مختلف از نظر القای شکست DNA در لنفوسیت های انسانی.

مقایسه شکست DNA لنفوسیتها توسط پلی فنولهای مختلف

تعیین TBARS به عنوان معیار استرس اکسیداتیو در لنفوسیتها بوسیله رسوراترول و اسید گالیک در حضور نئوکاپروئین و تی اوره

بحث

شکل 5. اثر پیش انکوباسیون لنفوسیتها با نئوکاپروین و تی اوره در TBARS که با افزایش غلظت رسوراترل (A) و اسید گالیک ( B ) بوجود آمده است.

--------------

مقایسه شکست DNA لنفوسیتها توسط پلی فنولهای مختلف

طبق فرضیه ما [13] بسیج ترکیبات مسی اندوژن و تجزیه متعاقب DNA سلولی، یک مکانیزم عمومی برای خواص ضد سرطانی پلی فنولهای گیاهی است . با این حال , بسته به ساختار مولکول ها، اختلاف راندمان بین پلی فنولهای مختلف وجود دارد . از این رو ما راندمان شکست DNA لنفوسیتهای پلی فنولهای مختلف را با ساختارهای مختلف مقایسه کردیم . شکل 4 طول دم کامت بدست آمده با استفاده از افزایش غلظت رسوراترول و پیکتانول را نشان می دهد که ترکیب والدی آنها ترانس استیلبن می باشد که هیچ گروه هیدروکسیل و اسید گالیک ندارد که یک جزء ساختاری تانن ها می باشد [7] . اسید سیرینیک برگرفته از اسید گالیک می باشد که دو گروه از هیدروکسیل به عنوان گروههای متوکسی در آن وجود دارند.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

میتوکندری

آشنایی با رشته میکروب شناسی ( میکروبیولوژی )

تحقیق کرم ابریشم

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرا

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام