پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر

پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 16 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 199

برچسبها : آزمون تمایز یافتگی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه آزمون تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر (1988)

پرسشنامه دانلودی تمایز یافتگی خود، توسط اسکورن و فرید لندر در سال 1988 تنظیم شده است که جهت سنجش افکار و احساسات آزمودنی در خصوص خود و ارتباط او با دیگران می باشد. همچنین فایل دانلودی دارای منابع است

مقیاس بندی این پرسشنامه بضصورت زیر است:

کاملا در مورد من صحیح است =6-5-4-3-2-1= ابدا در مورد من صحیح نیست .

پرسشنامه خودمتمایزی (DSI)

این پرسشنامه برای سنجش میزان تمایز یافتگی زوج ها بکار می رود. نسخه اولیه این پرسشنامه 45 گویه ای ابتدا تسط اسکورن و فرید لندر ساخته شد و سپس توسط اسکورن و اشمیت مورد تجدید نظر قرار گرفت. گویه های این پرسشنامه در طیف 6 گزینه ای لیکرت (از 1 برای به هیچ وجه درباره من درست نیست تا 6 برای کاملا درباره من درست است) مرتب شده اند و خرده مقیاس های واکنش هیجانی، موقعیت من، جدایی هیجانی و آمیختگی با دیگران را می سنجد. نمره پاسخ دهنده ها بین 39 تا 234 به دست می آید. اسکورن و فریدلندر، همبستگی درونی پرسشنامه را با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه و خرده مقیاس های آن به ترتیب کل پرسشنامه 88/0 واکنش هیجانی 83/0 جدایی هیجانی 80/0 گزارش نمودند. پایایی پرسشنامه و خرده آزمون های آن در نمونه ایرانی در پژوهش نجف لویی به ترتیب برای کل پرسشنامه 72/0 واکنش هیجانی 81/0 جدایی هیجانی 76/0 آمیختگی با دیگران 79/0 و موقعیت من 64/0 گزارش کرده اند

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید