پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 294 KB

تعداد صفحات : 87

بازدیدها : 422

برچسبها : پایان نامه فرهنگ سازمانی رضایت شغلی کارکنان

مبلغ : 35000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1391

پایان نامه دانلودی بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1391 با فرمت قابل ویرایش ورد

مقدمه

تصوری که بیش از این، ازسازمان در ذهن ها تداعی می شد، آن بود که سازمان وسیله ای است برای آنکه بتوان با استفاده از آن، فعالیت گروهی از افراد را در جهت حصول هدف یا اهدافی هماهنگ نمود. ولی آن چه امروزه باور داریم آن است که سازمان چیزی بیش از سطح افقی و عمودی دوایر سلسله مراتب و اختیارات نیست. یک سازمان مانند یک فرد دارای یک شخصیت است. شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری خلاقیت محافظه کاری و ... می باشد. سازمان خود دارای حیات و زندگی است که این زندگی سیستمی متفاوت از زندگی اجزای این سیستم یعنی، اعضای آن است. سازمان هایی مثل IBM نمونه هایی از این سازمان ها هستند که طول عمر آنها از دوره زندگی اعضای خود به مراتب بیشتر بوده است. در این سازمان ها کارکنان و اعضا نسبت به یک الگوی رفتاری خاص توافق پیدا می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است.

جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیرا روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و تحقیقات زیادی را انجام دادند، و در حل مسایل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. نظر به این که فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمان نگاه می کند از این رو هدف این برنامه ها تغییر و تحول فرهنگ سازمانی به عنوان زیر بنای بستر تحول است.

فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

فرهنگ سازمانی در رضایت شغلی افراد موثر است. به بیان دیگر، بین این دو همبستگی وجود دارد. اگر فردی که با توجه به معیارهای فرهنگ سازمانی به سازمان دعوت شده است، خواسته ها و نیازهایش در سازمان بر آورده نشود، فرد ناراضی است؛ و بطور طبیعی شغل و سازمان نمی تواند وی را ارضاء کند. اگر وابستگی بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی قوی باشد، نشان دهنده ی وجود یک فرهنگ قوی است. ان مجموعه اعتقادات و ارزش هایی که عموم افراد یک سازمان به ان پایبند هستند بر نگرش انان به شغل و سازمانشان تاثیر می گذارد. و این چگونگی نگرش افراد به شغل و سازمان هم برای خود کارکنان مهم است، از این جهت که در جلب رضایت انان و ارضاء خواست های افراد موثر است، و هم انکه این خشنودی و رضایت کارکنان از شغل برای مدیران به عنوان مسئولان اصلی پیشبرد سازمان و ادارهسازمان حائز اهمیت خاصی است.

رضایت شغلی تحت تاثیر عواملی مانند شرایط کاری مناسب، همکاران سازگار، رهبری و مدیریت شایسته و همگونی اهداف سازمان با خواست های فرد است، و فرهنگ سازمانی هم به عنوان عامل موثر در این عوامل با رضایت شغلی وابستگی و همبستگی شدید پیدا می کند. در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است؛ که در مکتب اسلام اهمیت فرهنگ سازمانی با توجه به نقش ان در تامین رضایت شغلی افراد، نسبت به دیگر مکاتب بسیار زیاد است...

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزیی

سوالات پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف نظری

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

انواع فرهنگ

کارکردهای فرهنگ

ویژگی های فرهنگ

تعریف فرهنگ سازمانی

ویژگی های فرهنگ سازمانی

ماهیت فرهنگ سازمانی

ریشه های فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ سازمانی

تقسیم بندی دیویس

فرهنگ غالب وغیر غالب

فرهنگ های ضعیف و قوی

تقسیم بندی هاروی و براوان

ویژگی های فرهنگ قوی و ضعیف

تعریف رضایت شغلی

عوامل موثر بر رضایت شغلی

عوامل محیطی

نظریه های رضایت شغلی

- نظریه اختلاف

نظریه محرومیت

نظریه روابط عمومی

پیامهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

شیوه ابراز نارضایتی

نقش رضایت شغلی در عملکرد

نظام جبران خدمات

انداز گیری میزان رضایت شغلی

فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

تحقیقات انجام یافته در داخل کشور

تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور

فصل سوم

ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

روش اجرای پژوهش

تجزیه وتحلیل امار توصیفی واستنباطی

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داه ها

بخش اول آمار توصیفی

بخش دومآمار استنباطی

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید