پروژه پایانی ارائه مدل معماری مرجع راهکار

پروژه پایانی ارائه مدل معماری مرجع راهکار پروژه پایانی ارائه مدل معماری مرجع راهکار

دسته : هوش مصنوعی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1365 KB

تعداد صفحات : 183

بازدیدها : 610

برچسبها : معماری سازمان معماری مرجع راهکار

مبلغ : 13500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هوش ماشین و رباتیک با عنوان ارائه مدلی برای معماری مرجع راهکار

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته هوش ماشین و رباتیک ارائه مدلی برای معماری مرجع راهکار

چکیده

در حال حاضر بکارگیری صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک مساله جدید در سازمانهای بزرگ مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از اینرو بیشتر سازمانها برای رسیدن به اهداف خود باید بتوانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تدقیق، تسریع و تسهیل کارهای خود، بهترین استفاده را بنمایند.

یک رویکرد اصولی مبتنی بر این است که هر سازمان باید از طریق انجام معماری سازمان، نیازمندیهای خود را شناخته و راه حل فائق آمدن بر نیازها و مشکلات خود را در آن منعکس نماید. اما مشکل آن است که بعد از انجام معماری سازمانی باید فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان پیاده سازی شود. در این زمان بر اساس معماری سازمانی انجام شده و معماری مقصد، باید مجموعه ای از سیستمه ای نرم افزاری پوشای نیازها و مشکلات حرفه سازمان و بصورت تجمیع شده پیاده سازی گردند. مشکل اصلی ارائه راهکاری برای ایجاد چنین سیستم های نرم افزاری است. برای آنکه بتوان به عنوان یک فراهم کننده راهکار، به تمامی سازمانها بهترین پیشنهاد را ارائه داد باید یک نقشه مرجع برای ارائه راهکار بر اساس تجارب موفق و سوابق قبلی یک حرفه در اختیار داشت. هدف از این پایاننامه پیشنهاد بکارگیری معماری مرجع در ارائه راهکار برای سازمانها با توجه به رویکرد معماری سازمانی است. از آنجاییکه این بحث خیلی گسترده خواهد بود و نمی توان تمامی مطالب را در این پایان نامه پوشش داد، تنها به بررسی کاربرد معماری مرجع در لایه برنامه های کاربردی با توجه به حرفه سازمان خواهیم پرداخت و سعی میکنیم با کمک معماری مرجع و تعاریف مربوطه معماری مرجع راهکار را بگونه ای تعریف نماییم که بتواند لایه های حرفه، اطلاعات و برنامه های کاربردی یک سازمان را پوشش دهد و در این حوزه یک راهکار جامع برای سازمانها ارائه نماید.

مقدمه

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات بطور چشم گیری در حال پیشرفت و گسترش بوده و به عنوان یک مساله جدید که امروزه در سازمانهای بزرگ بسیار مهم گردیده، مورد بحث است. از اینرو کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزه ها و انواع حرفه به صورت جدی مطرح است. بر همین اساس بیشتر مراکز تجاری، سازمانها، نهادها و غیره به سمت مکانیزه شدن حرکت می کنند و برای رسیدن به اهداف خود باید بتوانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تدقیق، تسریع و تسهیل کارهای خود، بهترین استفاده را نمایند. در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل در اغلب سازمانها گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. از دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نیازمند آن است که برای تسهیل، تدقیق و تسریع فرآیندهای حرفه خود از سیستمهای اطلاعاتی بهره ببرد. بدین ترتیب انجام عملیات در سازمان تسهیل خواهد شد و کارمندان سازمان میتوانند با دقت بیشتر و زمان کمتری فعالیتهای کاری خود را انجام دهند. در ضمن این امر باعث شفاف سازی در دسترسی به اطلاعات و ارائه خدمات سازمان خواهد شد. یعنی مدیران سازمان می توانند راحتتر به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا نموده و به نحو بهتری بر روی انجام فعالیتها کنترل داشته باشند. این شفاف سازی همچنین باعث خواهد گردید که کارکنان به نحو بهتری فعالیتهای خود را انجام دهند، زیرا می دانند که نسبت به سابق بیشتر در معرض دید مدیران قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر بوجود آمدن سیستم های اطلاعاتی و مکانیزه شدن فعالیتهای سازمان باعث خواهد شد فعالیتهای تکراری در سازمان از بین رفته و روند انجام کار بهبود یابد و بعلاوه می توان میان اطلاعات سازمان نیز یکپارچگی بوجود آورد.

بر همین اساس سازمانها باید با بهره گیری از راهکارهای مناسب و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به سوی الکترونیکی شدن گام بردارند. از این رو اغلب سازمانها به معماری سازمان روی می آورند و سعی می کنند از این طریق سازمان خود را شناخته و معماری نموده و تا جای ممکن مشکلات آنرا مرتفع نمایند. بطور خلاصه می توان گفت معماری سازمان یک پایگاه دارایی برای اطلاعات استراتژیک سازمان تلقی می شود که ماموریت سازمان، اطلاعات مورد نیاز برای انجام ماموریت، فناوری مورد نیاز جهت انجام ماموریت و فرآیندهای لازم جهت پیاده سازی فناوری جدید را تعریف می نماید. اما مشکل آن است که بعد از انجام معماری سازمانی باید فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان پیادهسازی شود و این نیازمند به تهیه مجموعه ای از نرم افزارهای مورد نیاز، بسترسازی زیر ساخت فنی و غیر فنی، آموزش، فرهنگ سازی، تغییر فرآیندهای حرفه، بهبود فرآیندها، بهبود تشکیلات و غیره خواهد بود. در این زمان بر اساس معماری سازمانی انجام شده و معماری مقصد، باید مجموعه ای از سیستم های نرم افزاری که بتوانند بطور کامل پوشای نیازها و مشکلات حرفه سازمان باشند، توسعه یافته و پیادهسازی گردند. همچنین این معماری باید دربردارنده تجمیع سیستم ها بر اساس نیازها و مشکلات در نظر گرفته شده باشد. مشکل اصلی ارائه راهکار مناسب برای این سیستمهای نرم افزاری است. یعنی باید بتوان برای هر حوزه مساله راهکاری مناسب ارائه نمود، اما معمولا در این راستا برای تولید نرم افزار و ارائه راهکار، مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت. از جمله مهمترین این مشکلات می توان موارد زیر را نام برد:

9 حوزه های تخصصی متفاوت

9 تفاوت در مستندسازی و چگونگی توصیف

9 مفاهیم متفاوت معماری

9 عدم یکپارچگی میان تجارب موفق

9 شکاف موجود میان معماری مطلوب سازمان و راهکارهای مختلف

...

معماری مرجع راهکار

مساله جدیدی که امروزه در سازمانهای بزرگ بسیار مهم گردیده است، مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل در هر سازمانی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان است. از دیدگاه IT یا فناوری اطلاعات سازمان نیازمند آن است که برای تسهیل فرآیندهای حرفه خود از سیستمهای اطلاعاتی بهره ببرد. بدین ترتیب انجام عملیات در سازمان تسهیل خواهد شد و کارمندان سازمان میتوانند با دقت بیشتر و زمان کمتری فعالیتهای کاری خود را انجام دهند. در ضمن این امر باعث شفاف سازی در سازمان خواهد شد. یعنی مدیران سازمان می توانند راحتتر به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا نموده و به نحو بهتری بر روی انجام فعالیت ها کنترل داشته باشند. این شفافسازی همچنین باعث خواهد گردید که کارکنان به نحو بهتری فعالیت های خود را انجام دهند، زیرا میدانند که نسبت به سابق بیشتر در معرض دید مدیران قرار خواهند گرفت.

بوجود آمدن سیستمهای اطلاعاتی و مکانیزه شدن فعالیت های سازمان باعث خواهد شد فعالیت های تکراری در سازمان از بین رفته و روند انجام کار بهبود یابد همچنین می توان میان اطلاعات سازمان یک یکپارچگی بوجود آورد.

برای رسیدن به این منظور متولی IT در سازمان باید شناخت کامل و دقیقی از عملیات سازمان و حرفه آن داشته باشد. برای این منظور باید ماموریت، چشم انداز، اهداف راهبردی سازمان، شرح وﻇایف، مدل حرفه سازمان و... بطور کامل شناخته شود. همچنین علاوه بر سیستمهای اطلاعاتی باید به فناوری ارتباطات نیز توجه شود. یعنی براساس نحوه گسترش سازمان، کاربران سازمان، ماژول ها و نرم افزارهای موجود و اهداف راهبردی سازمان بتوان یک زیر ساخت ارتباطی در تمام سازمان بوجود آورد تا فناوری اطلاعات قابل اجرا باشد. بنابراین همزمان باید به فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات توجه گردد. از این رو مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و به عنوان مهمترین موضوع امروزه در تمامی سازمانها مطرح می باشد و مورد توجه قرار گرفته است.

سازمانها برای رسیدن به این هدف نیازمند آن هستند که معماری سازمان تهیه نمایند. معماری سازمان وضعیت کنونی سازمان را ترسیم نموده و نسبت به ماموریت و چشم انداز سازمان و اهداف راهبردی آن

نیازمندیها و مشکلات سازمان را تشخیص و تعریف می نماید. با توجه به معماری وضعیت کنونی و با توجه به نیازمندیها و مشکلات می توان یک معماری هدف تعیین نمود. بنابراین معماری سازمان می تواند به ذینفعان سازمان کمک نماید تا معماری کنونی خود را شناخته و براساس چشمانداز و ماموریت سازمان معماری هدف خواهد بود. از این طریق میتوان فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سازمان رشد داده و به معماری هدف یا معماری مطلوب دست پیدا نماییم.

...

دارای شکل ها، جداول نمودارها و منابع پایانی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید