تحقیق ادراک | مدیریت رفتار سازمانی

تحقیق ادراک | مدیریت رفتار سازمانی تحقیق ادراک | مدیریت رفتار سازمانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 26 KB

تعداد صفحات : 8

بازدیدها : 520

برچسبها : دانلود تحقیق ادراک رفتار سازمانی

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق ادراک برای دروس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

تحقیق دانلودی ادراک، مقاله مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

تعریف و ماهیت ادراک

ادراک فرایندی است که بدان وسیله فرد احساس خود را تفسیر مینماید تا بتواند به محیط خود معنی دهد. افراد مختلف از دیدگاه های متفاوتی به یک چیز نگاه کرده اما حقیقت این است که هیچ یک از ما واقعیت را بدان گونه که هست نمیبینیم تنها کاری که ما انجام میدهیم این است که چیزی را که میبینیم تفسیر کرده و آنگاه ان را واقعیت نامیده. به عبارت دیگر ادراک یک فرایند شناختی بسیار پیچیده است که تصویری منحصر به فرد از دنیای خارج که ممکن است با واقعیت بسیار متفاوت باشد ارائه می دهد.

عواملی که بر ادارک اثر می گذارد

هنگامی که فرد به موضوعی نگاه می کند و می کوشد آنچه را که می بیند تفسیر نماید، تفسیر وی تحت تاثیر ویژگیهای شخصی قرار می گیرد. ویژگیهای شخصی بر نوع ادراک شخص اثر می گذارد. این ویژگیها عبارتند از 1) نگرش، 2) شخصیت، 3) انگیزش، 4) علاقه، 5) تجربیات گذشته، 6) انتظارات

ویژگی های هدف یا موضوعی که مورد مشاهده قرار می گیرد می تواند بر آن اثر بگذارد. از آنجا که موضوع یا هدف مورد نظر به تنهایی و در خلا وجود ندارد، رابطه بین موضوع یا هدف با محیط یا زمینه ای که در آن قرار می گیرد نیز می تواند بر نوع ادراک فرد اثر بگذارد. محتوایی که موضوع یا رویداد در آن قرار می گیرد (انچه که ما میبینیم) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است..

فراگرد ادراک

از سه بخش عمده احساس، توجه و ادراک تشکیل شده است.این سه بخش در ادراک اشیای فیزیکی و رخدادهای اجتماعی حائز اهمیت می باشند.

احساس: در هر مقطع زمانی تعداد بیشماری از محرکهای محیطی شخص را احاطه کرده و او نسبت به بیشتر آنها نا آگاه است زیرا از یک سو چنین فراگرفته که آنها را نادیده انگارد و از سوی دیگر ارگانهای حسی او قادر به دریافت آنها نیست. برای مثال حس شنوایی فقط قادر است برد محدودی از طول موجها را حس کند صوتهایی با طول موج بلند به وسیله انسان قابل شنیدن نیست ولی به وسیله برخی حیوانات مانند سگ شنیده می شود. محرکهای محیطی تنها در صورتی بر بدن انسان تاثیر حسی می گذارند که بدن ساز و کارهای حسی را برای دریافت آنها آماده کرده باشد و آگاهی نسبت به تاثیر این حواس به گام بعدی در فراگرد ادراک یعنی توجه بستگی دارد...

کاربردهای ویژه فراگرد ادراکی در سازمان

1- مصاحبه استخدامی: تصمیمات بیشتر مصاحبه کنندگان پس از 3 الی 4 دقیقه اول مصاحبه خیلی کم تغییر کرده در نتیجه اطلاعاتی که در آغاز مصاحبه گرفته شده اهمیت بیشتری به اطلاعات بعدی دارد و یک متقاضی خوب احتمالا به جای داشتن ویژگیهای مطلوب باید فاقد ویژگیهای نامطلوب باشد

2- اطلاعات واقعی داشتن پیش از اشتغال: داشتن این اطلاعات می تواند به ترک خدمت کمتری منجر شده هر داوطلب در ضمن فراگرد انتخاب به مجموعه انتظاراتی درباره سازمان و شغلی که امیدوار است به او دهند دست خواهد یافت.

3- ارزیابی عملکرد:  ارزیابی عملکرد هر کارمند تا حد زیادی بستگی به فراگرد ادراکی دارد. این ارزیابی ذهنی و یا عینی میباشد.برای مثال یک نماینده فروش را براساس میزان فروش او در ناخیه خودش می توان ارزیابی کرد ولی بسیاری از مشاغل را نمی توان به آسانی و بر اساس شاخصهای عینی ارزیابی کرد و باید بر اساس شاخصهای ذهنی ارزیابی شود. شاخصهای ذهنی تحت تاثیر کلی از کار کارمند موجبات ارزیابی او را فراهم کرده چگونگی استفاده از این مقیاس در ارزیابی کارکنان تاثیر عمده ای بر نتیجه ارزیابی دارد..

فهرست مطالب تحقیق

تعریف و ماهیت ادراک

عواملی که بر ادارک اثر میگذارد

فراگرد ادراک

فرایندهای فرعی ادراک

استنباط ادراکی

سازمان ادراکی

بافت ادراکی

ویژگیهای موثر بر ادراک اجتماعی

ویزگیهای ادارک شونده

ویژگی های ادراک کننده

پیچیدگی شناختی

ویژگیهای وضعیت

خطاهای ادراکی

کاربرد نظریه ادراک

کاربردهای ویژه فراگرد ادراکی در سازمان

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید